کارت ویزیت دیجیتال

1- تماس فوری با اسکن 2- ذخیره شماره در دفترچه تلفن گوشی و دفترچه آنلاین

کارت ویزیت دیجیتال ، قابلیت افزودن اطلاعات تماس به دفترچه تلفن مشتری
می توانید اطلاعات تماس خود را فورا در دفترچه تلفن گوشی (مخاطبین ) اضافه نمایید
و یا اینکه در صورت عدم تمایل به ذخیره شماره در دفترچه تلفن ، با افزودن به دفترچه آنلاین ، مشتری شماره تماس های شما را در دفترچه آنلاین خود دارد.

 

ما را دنبال کنید در: اینستاگرام

برچسب های معروف